Homology by BLASTX


BLASTX 2.2.4 [Aug-26-2002]
Query= F46G10_3
     (1824 letters)

Database: /home/niguts/usr02/tshini/ykclst/db/nr.seq
      1,967,186 sequences; 661,712,633 total letters


                                 Score  E
Sequences producing significant alignments:           (bits) Value

gi|25152461|ref|NP_510218.2| putative membrane protein (67.7 kD)... 1161  0.0
gi|7503597|pir||T22321 hypothetical protein F46G10.2 - Caenorhab... 1106  0.0
gi|39596746|emb|CAE63365.1| Hypothetical protein CBG07774 [Caeno...  702  0.0
gi|39581629|emb|CAE71750.1| Hypothetical protein CBG18736 [Caeno...  42  0.038
gi|17543896|ref|NP_502736.1| putative protein, with a transmembr...  42  0.064
gi|6969954|gb|AAF34122.1| OmpB [Rickettsia rhipicephali]        35  4.6
gi|50309689|ref|XP_454856.1| unnamed protein product [Kluyveromy...  35  6.0


>gi|25152461|ref|NP_510218.2| putative membrane protein (67.7 kD)
      (XN945) [Caenorhabditis elegans]
 gi|22265901|emb|CAA90543.2| Hypothetical protein F46G10.2
      [Caenorhabditis elegans]
     Length = 607

 Score = 1161 bits (3004), Expect = 0.0
 Identities = 574/607 (94%), Positives = 574/607 (94%)
 Frame = +1

Query: 1  MNGSKKYNTSGHSTTTVFISHSMLAVLTTVLFLAPATGADTVCSFNGNGTCSVNTDTDGI 180
      MNGSKKYNTSGHSTTTVFISHSMLAVLTTVLFLAPATGADTVCSFNGNGTCSVNTDTDGI
Sbjct: 1  MNGSKKYNTSGHSTTTVFISHSMLAVLTTVLFLAPATGADTVCSFNGNGTCSVNTDTDGI 60

Query: 181 IEILNENNSTVNWKIRPQNIGFMYYVTTSGDGDDLIVKGIVKWKVQLKNWSTNDTVVEGF 360
      IEILNENNSTVNWKIRPQNIGFMYYVTTSGDGDDLIVKGIVKWKVQLKNWSTNDTVVEGF
Sbjct: 61  IEILNENNSTVNWKIRPQNIGFMYYVTTSGDGDDLIVKGIVKWKVQLKNWSTNDTVVEGF 120

Query: 361 LVTIMDHDTNETVTTYQLTLSEPFEHFAERNDVMEMRLELDDVLSFDKRYDAKINILPIG 540
      LVTIMDHDTNETVTTYQLTLSEPFEHFAERNDVMEMRLELDDVLSFDKRYDAKINILPIG
Sbjct: 121 LVTIMDHDTNETVTTYQLTLSEPFEHFAERNDVMEMRLELDDVLSFDKRYDAKINILPIG 180

Query: 541 KQAAASSFLSIMGKLEGEKCSAMTGLAERWAPHVMVELYETTSDIQLSWKAAPQFLCVKT 720
      KQAAASSFLSIMGKLEGEKCSAMTGLAERWAPHVMVELYETTSDIQLSWKAAPQFLCVKT
Sbjct: 181 KQAAASSFLSIMGKLEGEKCSAMTGLAERWAPHVMVELYETTSDIQLSWKAAPQFLCVKT 240

Query: 721 YEVILQNRDGRIINTSEVKVNLGQKIANATFHGIERNQMVQVKVRGKNAIDGGCACVNCN 900
      YEVILQNRDGRIINTSEVKVNLGQKIANATFHGIERNQMVQVKVRGKNAIDGGCACVNCN
Sbjct: 241 YEVILQNRDGRIINTSEVKVNLGQKIANATFHGIERNQMVQVKVRGKNAIDGGCACVNCN 300

Query: 901 CITDKTKFFVIPSLAKVXXXXXXXXXXVHHETLILSPLQIFFIFTGVVSXXXXXAFGWLC 1080
      CITDKTKFFVIPSLAKV     VHHETLILSPLQIFFIFTGVVS   AFGWLC
Sbjct: 301 CITDKTKFFVIPSLAKVTPPAPTSPTAVHHETLILSPLQIFFIFTGVVSLLLLLAFGWLC 360

Query: 1081 CNKYRKTIFKQKIAFSALKSSQYPNRKTKPKKAFKVMLVCPEVSGRDEDFMMRIADALKK 1260
      CNKYRKTIFKQKIAFSALKSSQYPNRKTKPKKAFKVMLVCPEVSGRDEDFMMRIADALKK
Sbjct: 361 CNKYRKTIFKQKIAFSALKSSQYPNRKTKPKKAFKVMLVCPEVSGRDEDFMMRIADALKK 420

Query: 1261 SNNKVVCDRWFEDSKNAEENMLHWVYEQTKIAEKIIVFHSAYYHPRCGIYDVINNFFPCT 1440
      SNNKVVCDRWFEDSKNAEENMLHWVYEQTKIAEKIIVFHSAYYHPRCGIYDVINNFFPCT
Sbjct: 421 SNNKVVCDRWFEDSKNAEENMLHWVYEQTKIAEKIIVFHSAYYHPRCGIYDVINNFFPCT 480

Query: 1441 DPRLAHIALTPEAQRSVPKEVEYVLPRDQKLLEDAFDITIADPLVIDIPIEDVAIPENVP 1620
      DPRLAHIALTPEAQRSVPKEVEYVLPRDQKLLEDAFDITIADPLVIDIPIEDVAIPENVP
Sbjct: 481 DPRLAHIALTPEAQRSVPKEVEYVLPRDQKLLEDAFDITIADPLVIDIPIEDVAIPENVP 540

Query: 1621 IHHESCDSIDSRNNSKTHXXXXXXXXXXXXXXXXXXDNETLTSGMPTHLRDLNIEAHPLL 1800
      IHHESCDSIDSRNNSKTH         DNETLTSGMPTHLRDLNIEAHPLL
Sbjct: 541 IHHESCDSIDSRNNSKTHSTDSGVSSLSSNSSHSGGDNETLTSGMPTHLRDLNIEAHPLL 600

Query: 1801 RQPVEVV 1821
      RQPVEVV
Sbjct: 601 RQPVEVV 607


>gi|7503597|pir||T22321 hypothetical protein F46G10.2 - Caenorhabditis
      elegans
     Length = 635

 Score = 1106 bits (2860), Expect(2) = 0.0
 Identities = 546/579 (94%), Positives = 546/579 (94%)
 Frame = +1

Query: 1  MNGSKKYNTSGHSTTTVFISHSMLAVLTTVLFLAPATGADTVCSFNGNGTCSVNTDTDGI 180
      MNGSKKYNTSGHSTTTVFISHSMLAVLTTVLFLAPATGADTVCSFNGNGTCSVNTDTDGI
Sbjct: 1  MNGSKKYNTSGHSTTTVFISHSMLAVLTTVLFLAPATGADTVCSFNGNGTCSVNTDTDGI 60

Query: 181 IEILNENNSTVNWKIRPQNIGFMYYVTTSGDGDDLIVKGIVKWKVQLKNWSTNDTVVEGF 360
      IEILNENNSTVNWKIRPQNIGFMYYVTTSGDGDDLIVKGIVKWKVQLKNWSTNDTVVEGF
Sbjct: 61  IEILNENNSTVNWKIRPQNIGFMYYVTTSGDGDDLIVKGIVKWKVQLKNWSTNDTVVEGF 120

Query: 361 LVTIMDHDTNETVTTYQLTLSEPFEHFAERNDVMEMRLELDDVLSFDKRYDAKINILPIG 540
      LVTIMDHDTNETVTTYQLTLSEPFEHFAERNDVMEMRLELDDVLSFDKRYDAKINILPIG
Sbjct: 121 LVTIMDHDTNETVTTYQLTLSEPFEHFAERNDVMEMRLELDDVLSFDKRYDAKINILPIG 180

Query: 541 KQAAASSFLSIMGKLEGEKCSAMTGLAERWAPHVMVELYETTSDIQLSWKAAPQFLCVKT 720
      KQAAASSFLSIMGKLEGEKCSAMTGLAERWAPHVMVELYETTSDIQLSWKAAPQFLCVKT
Sbjct: 181 KQAAASSFLSIMGKLEGEKCSAMTGLAERWAPHVMVELYETTSDIQLSWKAAPQFLCVKT 240

Query: 721 YEVILQNRDGRIINTSEVKVNLGQKIANATFHGIERNQMVQVKVRGKNAIDGGCACVNCN 900
      YEVILQNRDGRIINTSEVKVNLGQKIANATFHGIERNQMVQVKVRGKNAIDGGCACVNCN
Sbjct: 241 YEVILQNRDGRIINTSEVKVNLGQKIANATFHGIERNQMVQVKVRGKNAIDGGCACVNCN 300

Query: 901 CITDKTKFFVIPSLAKVXXXXXXXXXXVHHETLILSPLQIFFIFTGVVSXXXXXAFGWLC 1080
      CITDKTKFFVIPSLAKV     VHHETLILSPLQIFFIFTGVVS   AFGWLC
Sbjct: 301 CITDKTKFFVIPSLAKVTPPAPTSPTAVHHETLILSPLQIFFIFTGVVSLLLLLAFGWLC 360

Query: 1081 CNKYRKTIFKQKIAFSALKSSQYPNRKTKPKKAFKVMLVCPEVSGRDEDFMMRIADALKK 1260
      CNKYRKTIFKQKIAFSALKSSQYPNRKTKPKKAFKVMLVCPEVSGRDEDFMMRIADALKK
Sbjct: 361 CNKYRKTIFKQKIAFSALKSSQYPNRKTKPKKAFKVMLVCPEVSGRDEDFMMRIADALKK 420

Query: 1261 SNNKVVCDRWFEDSKNAEENMLHWVYEQTKIAEKIIVFHSAYYHPRCGIYDVINNFFPCT 1440
      SNNKVVCDRWFEDSKNAEENMLHWVYEQTKIAEKIIVFHSAYYHPRCGIYDVINNFFPCT
Sbjct: 421 SNNKVVCDRWFEDSKNAEENMLHWVYEQTKIAEKIIVFHSAYYHPRCGIYDVINNFFPCT 480

Query: 1441 DPRLAHIALTPEAQRSVPKEVEYVLPRDQKLLEDAFDITIADPLVIDIPIEDVAIPENVP 1620
      DPRLAHIALTPEAQRSVPKEVEYVLPRDQKLLEDAFDITIADPLVIDIPIEDVAIPENVP
Sbjct: 481 DPRLAHIALTPEAQRSVPKEVEYVLPRDQKLLEDAFDITIADPLVIDIPIEDVAIPENVP 540

Query: 1621 IHHESCDSIDSRNNSKTHXXXXXXXXXXXXXXXXXXDNE 1737
      IHHESCDSIDSRNNSKTH         DNE
Sbjct: 541 IHHESCDSIDSRNNSKTHSTDSGVSSLSSNSSHSGGDNE 579 Score = 38.9 bits (89), Expect(2) = 0.0
 Identities = 16/29 (55%), Positives = 17/29 (58%)
 Frame = +3

Query: 1737 DSDKWYANSFERSKHXXXXXXXXXXXXCV 1823
      +SDKWYANSFERSKH      CV
Sbjct: 581 NSDKWYANSFERSKHRSPSSTSTARRSCV 609


>gi|39596746|emb|CAE63365.1| Hypothetical protein CBG07774
      [Caenorhabditis briggsae]
     Length = 587

 Score = 702 bits (1811), Expect = 0.0
 Identities = 331/561 (59%), Positives = 426/561 (75%), Gaps = 3/561 (0%)
 Frame = +1

Query: 1  MNGSKKYNTSGHSTTTVFISHSM--LAVLTTVLFLAPATGADTVCSFNGNGTCSVNTDTD 174
      MNG K N GH T  IS S+   L TV L PA   CSFN +G C+VN  D
Sbjct: 1  MNGIKVSNDCGHIVTKRTISMSVYRFLFLATVFALLPAIHGSVACSFNWDGNCTVNAGRD 60

Query: 175 GIIEILNENNSTVNWKIRPQNIGFMYYVTTSGDGDDLIVKGIVKWKVQLKNWSTNDTVVE 354
       ++E+L  N T+NWKIRPQNIGFMYY+ TS +GDD+ ++GIVKWKVQLK WSTNDT VE
Sbjct: 61  EVMELLKNENQTINWKIRPQNIGFMYYLRTSDEGDDVGIRGIVKWKVQLKYWSTNDTTVE 120

Query: 355 GFLVTIMDHDTNETVTTYQLTLSEPFEHFAERNDVMEMRLELDDVLSFDKRYDAKINILP 534
      GFLV+I+DHDTN+TV +Y+L + EPFE FA+ N+++EMRLE+DDVL F+KRYDAKINILP
Sbjct: 121 GFLVSIVDHDTNDTVASYELNVPEPFEEFADNNEILEMRLEVDDVLKFNKRYDAKINILP 180

Query: 535 IGKQAAASSFLSIMGKLEGEKCSAMTGLAERWAPHVMVELYETTSDIQLSWKAAPQFLCV 714
      IGKQAAASSFLS+M KL+ E CSA TGLAERWAP +MV+++E TS+I+ WK AP FLC+
Sbjct: 181 IGKQAAASSFLSVMEKLDNEHCSAKTGLAERWAPRIMVDVFEATSEIEAYWKPAPSFLCI 240

Query: 715 KTYEVILQNRDGRIINTSEVKVNLGQKIANATFHGIERNQMVQVKVRGKNAIDGGCACVN 894
      K+YE++L NR+G ++NT+EV+V GQKI NATF GIE++QMVQVK+RGK A DGGCACVN
Sbjct: 241 KSYELVLLNREGNVLNTTEVEVIPGQKIGNATFGGIEKDQMVQVKIRGKTASDGGCACVN 300

Query: 895 CNCITDKTKFFVIPSLAKVXXXXXXXXXXVHHETLILSPLQIFFIFTGVVSXXXXXAFGW 1074
      CNCITDK++FFVIP  K       HE  + L I   G +
Sbjct: 301 CNCITDKSRFFVIPHAVKKTVTVTTPKSTYQHEQTSYTVLDILCYVFGTLILIALIFCSC 360

Query: 1075 LCCNKYRKTIFKQKIAFSALKSSQYPNRKTKPKKAFKVMLVCPEVSGRDEDFMMRIADAL 1254
      LCC K++ TIFKQK+AF+ALK+++YPN+K K K++KVM+VCPEV+GRD D+MMRIA+ L
Sbjct: 361 LCCTKHQNTIFKQKVAFNALKTNRYPNKKVKAIKSYKVMVVCPEVTGRDYDYMMRIAEGL 420

Query: 1255 KKSNNKVVCDRWFEDSKNAEENMLHWVYEQTKIAEKIIVFHSAYYHPRCGIYDVINNFFP 1434
      KKS+N VVCD+W E S++ EENMLHWVYEQ ++A+KI+VFHS + R G+Y+++ NF+P
Sbjct: 421 KKSSNTVVCDKWKESSRDVEENMLHWVYEQIRLADKILVFHSDSHIARVGVYEIMENFYP 480

Query: 1435 CTDPRLAHIALTPEAQRSVPKEVEYVLPRDQKLLEDAFDITIADPLVIDIPIEDVAIPEN 1614
       TDPRL H+ALTP AQ++VP+E++YV+PRDQK LE+AF +TI +PLVIDIP +D+ +PE+
Sbjct: 481 STDPRLIHVALTPSAQKNVPREIQYVMPRDQKHLEEAFGMTIENPLVIDIPSDDMIVPEH 540

Query: 1615 VPIHHESCDSI-DSRNNSKTH 1674
       +H +SC+SI + + NSKTH
Sbjct: 541 GAVHRDSCESILEGQQNSKTH 561
[DB home][top]